Gedragscode

Gedragscode  D.K.V.

 Algemeen
Dit reglement (hierna gedragscode) vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen D.K.V. zoals de Boeteregeling en de Statuten.
Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van D.K.V.

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij activiteiten van de vereniging zijn betrokken worden geacht zich aan deze gedragscode te houden.
Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van deze gedragscode te kennen en met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Doel
D.K.V. is een primaire korfbalvereniging waar iedereen welkom is.
De vereniging beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van de vereniging gedraagt.

Communicatie
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid of de ouder/verzorger van het lid een exemplaar van deze gedragscode. De gedragscode is ook te verkrijgen bij het bestuur en wordt gepubliceerd op de website.

Algemene Regels
 Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang, er zijn twee zaken die apart genoemd dienen te worden: alcohol en tabak. Men dient deze met mate te gebruiken en niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van de jeugd dient men zich bewust te zijn van een slecht voorbeeld voor kinderen.

In alle binnenruimtes van het clubgebouw en op het kunstgrasveld geldt een algeheel rookverbod.De leden van D.K.V. voldoen op tijd de contributie. Bij achterstand van de contributiebetaling neemt het betreffende lid niet deel aan trainingen en speelt geen wedstrijden.

 • De leden van D.K.V. zijn actieve leden die, in welke vorm  dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden.
 • Leden van D.K.V. accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn/haar rol.
 • Leden van D.K.V. behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
 • Ieder lid van D.K.V. dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of de KNKV opgelegde sanctie. De vereniging zal de door de KNKV opgelegde boetes of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Regels voor de kantine

 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken etc.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Op het terras is geen probleem maar breng de glazen/kopjes terug naar de bar.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terras.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld kleedruimtes) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Agressief en ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:
  – personen jonger dan wettelijk is toegestaan.
  – Jeugdleiders, jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  – Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  – Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcohol promillage aan het verkeer deelnemen: op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.
  – Leidinggevende en barmedewerkers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun bardienst

Regels voor op en rond het veld

 • Toeschouwers blijven achter het hek / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
  • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden.

Regels voor op en rond het sportcomplex

 • Fietsen en brommers worden alleen in / bij de fietsenrekken geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein aan de Minister van Houtenlaan.
  Er mogen geen auto’s naast de kantine geparkeerd worden.
  Rijden met de auto naar en parkeren van de auto bij de kantine is in principe verboden.
  Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Velsen.
  Als u uw auto bij de kantine neerzet loopt u het risico een bekeuring te rijgen.
  Uitzonderingen hierop vormen:
  – mensen die i.v.m. een lichamelijke beperking geen lange stukken kunnen lopen
  – mensen die materiaal van en naar de kantine moeten transporteren (leveranciers)
  -mensen die voor werkzaamheden materiaal moeten meenemen
  – mensen die op een competitiedag of trainingsavond de laatste bardienst hebben(veiligheid)
  – hulpdiensten
 • De toegangswegen naar het veld worden i.v.m. de veiligheid vrijgehouden (ambulance, brandweer)

Regels voor trainers en coaches

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team en handelt als zodanig.
 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 • Je bent op tijd aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen D.K.V. worden georganiseerd en waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal.
 • Je ontvangt de coach van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Regels voor spelers

 • Afspraken in clubverband nakomen.
 • Besluiten van de scheidsrechter accepteren.
 • Sportief gedragen in en buiten het veld.
 • Tegenstanders voor en na de wedstrijd een hand geven.
 • Kleedkamers en clubhuis schoon achterlaten.
 • Meedoen aan acties en evenementen.
 • Het dragen van sieraden is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
 • Bij verhindering van trainen op tijd afmelden.
 • Kauwgum op het kunstgrasveld is verboden.
 • Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.
 • Vervoer naar uitwedstrijden wordt door de coach geregeld en per toerbeurt door de ouders hieraan bijgedragen.
 • Tijdig afmelden voor de wedstrijd (uiterlijk donderdagavond) is verplicht.
 • KNKV boetes worden op de speler of het team verhaald.
 • Bij twijfel over afgelasting van training of wedstrijden kan gebeld worden met de trainer / coach of de kantine.
 • Opzeggingen van het lidmaatschap of overschrijving naar een andere vereniging moet tijdig doch voor 1 juni schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie.
 • Te laat opzeggen of opzeggen tijdens het seizoen ontheft een speler niet van de contributieverplichting.
 • D.K.V. stemt alleen dan toe in opzegging en overschrijving als alle zaken (kleding, contributie, boetes) naar behoren zijn afgehandeld.

Regels voor kleding

 • Voor elk lid wordt een kleding  pakket samengesteld: (shirt+presentatiepak of shirt+sweater)
 • Tegen een borg van € 50.-  (voor shirt+presentatiepak ) en € 30.- (voor shirt+sweater) wordt dit aan het begin van het seizoen uitgereikt.
 • Voor ontvangst  wordt getekend.
 • Aan het eind van het seizoen wordt de kleding compleet en in goede staat ingeleverd, wordt hieraan niet voldaan wordt het ontbrekende op de teruggave van de borg ingehouden.
 • Leden mogen niet onderling ruilen met de kleding, de kleding wordt op naam uitgereikt, kan  de betreffende kleding aan het eind van het seizoen niet worden ingeleverd (om welke reden ook) wordt de borg niet geretourneerd.
 • De leden zijn verplicht voor aanvang van de wedstrijd het presentatiepak te dragen.
 • De presentatiepakken zijn alleen bestemd voor  de wedstrijden, het zijn géén trainingspakken.
 • Als er iets met kleding is, dan contact opnemen met kledingcommissie.
 • Geen borg betalen betekent geen kleding mee.
 • Als aan het  eind van een seizoen geen kleding wordt ingeleverd betekent dit  geen uitgifte nieuwe kleding in het nieuwe seizoen.
 • Elk lid tekent een incassomachtiging van € 7,50 voor het  jaarlijks gebruik van de kleding.
 • Het geniet de voorkeur van het bestuur om de shirts gezamenlijk te wassen (per team) .

Wat wij verwachten van vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.
De vrijwilliger:

 • Is verplicht om toe te zien dat de gebruikte ruimtes schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag contact op met het bestuur.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.
 • Heeft respect voor anderen.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen.
 • Is zuinig op de spullen en het materiaal van D.K.V.

Wat wij verwachten van ouders/verzorgers van jeugdspelers

Ouders zijn het belangrijkste voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor de ouders. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.

 • U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 • D.K.V. heeft trainers en coaches. Zij bepalen de gang van zaken rond het team. Heeft u op- of aanmerkingen of kritiek geeft u dit dan door aan leden van het bestuur.
 • U moedigt de spelers positief aan.
 • U helpt bij vervoer van het team naar uitwedstrijden.
 • U zorgt dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd.
 • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U voldoet op tijd de contributie.
 • U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club.
 • Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
 • Leer uw kinderen de clubregels.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind.
 • Wees positief langs de lijn.
 • Respecteer de besluiten van de scheidsrechter.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen.

Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten