• Vertrouwenscontactpersoon binnen DKV

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen DKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag of hiermee te maken heeft. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zaken als pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

  Een vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, kan raad geven, contact opnemen met het bestuur en eventueel doorverwijzen voor geschikte hulp. Zaken die bij haar worden aangedragen worden vertrouwelijk behandeld.

  Daarnaast kan de vertrouwenscontactpersoon het bestuur adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen zoals het opstellen van een gedragscode. De vertrouwenscontactpersoon zit niet in het bestuur en is onafhankelijk.

  Bij DKV wordt de functie van vertrouwenscontactpersoon ingevuld door Yvonne Brandenburg.

  Yvonne Brandenburg
  Emailadres: ybrandenburg@planet.nl
  Telefoonnummer: 06-13223129

  In gevallen waar liever gebruik wordt gemaakt van een extern meldpunt, is er de mogelijkheid contact op te nemen met Centrum Veilige Sport.

  Website: https://centrumveiligesport.nl/
  Telefoonnummer: 0900-2025590

rfwbs-slide